Profesní vzdělávání

Profesní vzdělávání

Česká asociace psychologů práce a organizace (ČAPPO) pořádá pravidelné vzdělávací aktivity pro členy a nečleny ČAPPO, nabízí i konference, semináře, školení a workshopy ostatních psychologických asociací (ČMPS, ADP a dalších) po dohodě s nimi.

V případě zapojení do EuroPsy je profesní vzdělávání nutnou součástí odborného rozvoje každého psychologa. Více informací o EuroPsy najdete zde

V následujích měsích připravujeme níže uvedené networkingové snídaně spojené s následným workshopem:

24. 9. 2020

Datum bude upřesněno

Datum bude upřesněno

18. 3. 2021

Kapacita jednotlivých workshopů bude omezena.

Networkingová snídaně 8:30 – 9:30, workshop 9:30 – 12:00.

 

V případě schválení Zákona o psychologické službě a Psychologické komoře ČR bude soustavné odborné vzdělávání podmínkou pro přijetí a členství v komoře, podobně jako je tomu u lékařů, advokátů a dalších specializovaných profesí.

Do konce roku 2020 připravíme návrh zásadního dokumentu – 

Koncepci vzdělávání  v oblasti psychologie práce a organizace.     

Vedoucím pracovní skupiny pro přípravu tohoto dokumentu je člen předsednictva ČAPPO PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský, rektor Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně.