O asociaci

O asociaci

Základní informace

Česká asociace psychologů práce a organizace, z.s. (dále jen ČAPPO) je zapsaným spolkem odborníků s psychologickým vzděláním, kteří vykonávají nebo chtějí vykonávat psychologické činnosti a služby v oblasti psychologie práce a organizace pro potřeby ekonomické praxe nebo státní správy podle norem stanovených asociací. ČAPPO je podle nového Občanského zákoníku zapsaným spolkem od roku 2016.  

Cíle asociace

  • Hájit zájmy svých členů související s výkonem odborné činnosti v oblasti psychologie práce a organizace.
  • Přispívat k poskytování kvalitních vysoce odborných psychologických činností a služeb k prospěchu osobnostního růstu jednotlivců i ekonomického a kulturního rozvoje celé společnosti.
  • Ve své profesní oblasti chránit klienty a společnost před nekvalifikovanými a odborně nekompetentními činnostmi nebo činnostmi, které zneužívají psychologickou kvalifikaci pro jiné cíle.
  • Aktivně se zapojit do tvorby zákona o psychologické komoře ČR a psychologické činnosti. 
  • Napomáhat rozvoji teorie a praxe vědního oboru včetně účelné kooperace pracovišť psychologie práce a organizace i koordinace výzkumné činnosti členů asociace.

Název, sídlo a obvod činnosti

  • Název asociace je „Česká asociace psychologů práce a organizace, z.s.“ (ČAPPO), anglicky „Czech Association of Work and Organizational Psychologists“ (CAWOP).
  • Sídlem asociace je Praha. Kontakty jsou na těchto webových stránkách.
  • Obvodem činnosti asociace je území České republiky.
  • Asociace je zapsaným spolkem podle Občanského zákoníku, jedná svým jménem a nese odpovědnost za své závazky.