Jak se stát členem

Jak se stát členem

 

Číslo bankovního účtu ČAPPO pro uhrazení členských příspěvků: 1923821389/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Členské příspěvky jsou splatné k 31.3. daného kalendářního roku (např. za rok 2020 do 31.3. 2020).
Od 1.1. 2014 je členský příspěvek pro řádné členy stanoven rozhodnutím členského shromáždění na 750,- Kč ročně.
V roce 2020 nebudeme členský příspěvek zvyšovat.
Studenti, důchodci a mimořádní členové platí snížený členský příspěvek 500,- Kč ročně, ženy či muži na mateřské či rodičovské dovolené platí udržovací poplatek ve výši 200,- Kč ročně.
Za ČAPPO platíme pravidelně do UPA ČR paušální příspěvek ve výši 150,- Kč za každého člena.
Je to naše povinnost vycházející z našeho členství v UPA ČR.

Podporujeme aktivity UPA ČR, týkající se prosazení Zákona o psychologických službách a Psychologické komoře ČR a také aktivní postup proti nevědeckým, neověřeným a nevalidním „psychodiagnostickým“ metodám. Více informací najdete na: www.upacr.cz.

Jako variabilní symbol (VS) je třeba uvést členské číslo (bližší informace poskytne tajemnice ČAPPO PhDr. Naďa Štullerová, e-mail: stullerova@ace-consulting.cz. Prosíme rovněž o identifikaci platby vaším jménem a příjmením, uvádějte jej do zprávy pro příjemce. Nebude-li platba řádně označena, musíme ji považovat za sponzorský příspěvek od neznámého dárce.

Důrazně nedoporučujeme Vám provádět platby poštovní poukázkou prostřednictvím České pošty. Podle našich zkušeností není platební systém České pošty schopen převést Vaše identifikační údaje uvedené na poukázce do identifikace platby na účtu ČAPPO v České spořitelně.

 
 

 

Svoje odborné CV prosím zašlete na adresu stullerova@ace-consulting.cz
Žadatel/ka dává ČAPPO souhlas se zpracováním osobních  údajů v nezbytném rozsahu.
Zároveň souhlasí s Etickým kodexem psychologické profese (k dispozici na www.psychologieprace.cz).