Odkazy

Odkazy

Odkazy na jiné profesní organizace a instituce v České republice
Českomoravská psychologická společnost: Českomoravská psychologická společnost (ČMPS)
Česká asociace studentů psychologie: Česká Asociace Studentů Psychologie (ČASP)
Unie psychologických asociací ČR (UPA ČR): www.upacr.cz 
Europsycholog v ČR: EuroPsy.cz
Časopis pro psychologickou diagnostiku: www.testforum.cz
Asociace dopravních psychologů ČR: Asociace dopravních psychologů ČR
Vysoká škola aplikované psychologie: Vysoká škola aplikované psychologie Terezín 
Institut psychologických služeb Olomouc: http://www.institutps.cz/ 

Odkazy na jiné profesní organizace v zahraničí
European Federation of Psychologists´Associations (EFPA)
European Association of Work and Organizational Psychologists (EAWOP)
International Union of Psychological Science (IUPsyS)
International Association of Applied Psychology (IAAP)
Society for Industrial ond Organizational Psychology Inc. (SIOP) 
British Psychological Society 
American Psychological Association
International Test Commission