Organizační struktura

Předsednictvo České asociace psychologů práce a organizace (9 členů) bylo zvoleno na Členském shromáždění dne 20.6. 2019. 

Složení Předsednictva ČAPPO:

Mgr. Šárka Dobiášová – předsedkyně  

PhDr. Alena Sehnalová– 1. místopředsedsedkyně
PhDr. Mgr. Michal Walter – 2. místopředseda
PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský – člen Předsednictva
Mgr. Vladimíra Odehnalová – členka Předsednictva
PhDr. Dana Černochová, Ph.D. – členka Předsednictva
Mgr. Iveta Sigmundová, MBA – členka Předsednictva
Mgr. Lenka Vybíralová – členka výkonného předsednictva, hospodářka