Eva Höschlová

Eva Höschlová

Eva Hoschlova CAPPO
PhDr. Eva Höschlová, Ph.D.
Ve svém profesním životě si užívá různorodosti i provázanosti akademické sféry a světa byznysu. Na katedře psychologie FF UK v Praze vyučuje základy psychodiagnostiky a psychometrie, metody psychologie práce a organizace a ekonomickou psychologii. Jako senior konzultant působí ve společnosti QED GROUP, kde se věnuje aplikované psychologii v pracovním prostředí, zejména u nadnárodních korporací. S nejrůznějšími pracovními týmy, agilními týmy i leadership týmy se nejčastěji setkává při práci s metodou Sociomapování. 

Webinář 

Nové výzvy světa práce z pohledu psychologie 

18. 3. 2021 od 9:30

Za poslední rok prošel svět práce změnami, které za několik minulých desetiletí nemají obdoby. Zejména profese, které se z části či zcela dají dělat z domova, zažívají naplno výhody i strasti remote či hybridní spolupráce. Webinář se zaměří na tři nejvýznamnější výzvy, které u našich klientů z nejrůznějších odvětví v této souvislosti vnímáme jako nejpalčivější: první se týká zcela nového formátu komunikace a spolupráce týmů bez možnosti osobního kontaktu či s jeho výrazným omezením, druhá se týká nutnosti změny leadershipu, který by lépe tuto změnu reflektoval. A poslední výzva souvisí s tématem duševního zdraví a péče o něj v rámci pracovního světa. Těším se na diskusi a sdílení zkušeností na konci webináře, protože výše uvedené zažíváme nejen u našich klientů, ale také všichni sami na sobě. 
 

Webinář je pro členy ČAPPO zdarma. Cena pro nečleny je 250 Kč.