Legislativa

Legislativa

Zákon č. 110/2019 o zpracování osobních údajů čtěte zde.

Pokud zpracováváte osobní údaje, tak veškerá Vaše dokumentace by měla být v souladu s tímto zákonem. 

Adaptační legislativa ke GDPR vstoupila v České republice v účinnost dne 24.4. 2019!!! 

Čtěte zde.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás upozornit na velmi závažnou tématiku GPDR (General Data Protection Regulation), která se týká ochrany osobních údajů.

Jménem ČAPPO doporučujeme velmi podrobné prostudování této problematiky.

Pokuty za porušení zákona mohou být poměrně vysoké. 

Asociace psychologů práce (ČAPPO) aktivně podporuje složitý a dlouhodobý legislativní proces, vedoucí ke vzniku Psychologické komory ČR a zároveň schválení Zákona o psychologických službách. 

Po neúspěšných pokusech o získání podpory ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí došlo ke změně strategie. Další konzultace budou směrovány k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde doufáme ve větší podporu a intenzivnější naslouchání potřebám psychologů.

Zároveň byla na jednání předsednictva UPA ČR dne 26.11. 2015 vytvořena Legislativní komise UPA ČR, jejichž hlavním úkolem bude prosazovat záměr Zákona o Psychologické komoře ČR a Zákona o psychologických službách.     

Komise bude znovu obsazena, aby mohla efektivně pracovat na záměru.   

Uvítáme zapálené zájemce o tuto problematiku, kteří disponují znalostmi legislativních procesů a mají potřebné kontakty. Nominace mohou provést  jednotlivé členské asociace sdružené v UPA ČR. Práce v komisi je dobrovolná a bezplatná. 

Proběhla jednání s Asociací klinických psychologů, avšak tato asociace odmítá v tomto směru spolupracovat s ostatními a hodlá nadále usilovat o ustavení vlastní Komory klinických psychologů v rámci zdravotnictví.