Přehled plánovaných networkingových snídaní spojených s workshopy

Nominace do předsednictva ČAPPO

Nominace do předsednictva ČAPPO je možné zasílat do 20.4. 2024. Své nominace do voleb předsednictva prosíme zasílejte na email info.psychologieprace@gmail.com včetně svého CV, které musí být nedílnou součástí nominačního emailu.

Pozvánka na členské shromáždění

Vážené a milé kolegyně a kolegové, 


rádi bychom vás pozvali na členské shromáždění a mezinárodní konferenci Psychologie práce a organizacekterá proběhne v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve dnech 24.4. -25.4.2024.  Letošní téma „Proměny světa práce v době digitalizace“ slibuje zajímavé poznatky a inspiraci pro naši práci. 

Odkaz a přihlášku na konferenci najdete na: https://ppao.upol.cz/

Adresa konání:

Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Mostní 5139, 760 01 Zlín, posluchárna D.    

GPS lokace: N 49°13.25823′, E 17°39.43040′. Před fakultou je parkoviště. 

 

Členské Shromáždění:

Po ukončení konference ve čtvrtek 25.4. se ve 14.30 hod bude konat členské shromáždění, které je letos volebním obdobím nového předsednictva. 

V případě, že členská schůze nebude usnášení schopná, náhradní členská schůze se uskuteční 25.4. v 16.00 hod   

Program členského shromáždění:

a.     Zpráva o činnosti ČAPPO za uplynulý rok

b.     Zpráva o hospodaření 

c.     Změna stanov

d.     Volba nového předsednictva

e.     Různé

 

Své nominace do voleb předsednictva prosíme zasílejte do 10.4. 2024 na email info.psychologieprace@gmail.com včetně svého CV, které musí být nedílnou součástí nominačního emailu.

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

 

Děkujeme a budeme se těšit na viděnou.


S pozdravem

 

Mgr. Šárka Dobiášová 

předsedkyně České asociace psychologů práce a organizace

 

Mgr. Iveta Sigmundová

tajemnice, tel.  + 420 603 456 779

Pozvánka na konferenci 2023

Vážená kolegyně/Vážený kolego,

s potěšením Vás zveme k účasti na 23. ročníku konference Psychologie práce a organizace, která proběhne ve dnech 24. a 25. dubna 2024 na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde ČAPPO je partnerem akce. Letošní téma „Proměny světa práce v době digitalizace“ slibuje zajímavé poznatky a inspiraci.

Naše webová stránka https://ppao.upol.cz/ obsahuje podrobný program konference a bližší informace k registraci. 

Registrace je již spuštěna a máte možnost přihlásit se k účasti. Nezapomeňte, že termín pro zaslání abstraktu příspěvku je do 31. ledna 2024!

Konference je místem, kde se otevírají dveře k novým kontaktům a možnostem spolupráce. Vaše účast a příspěvky budou mít významný dopad na kvalitu diskuze o aktuálních trendech v oblasti psychologie práce a organizace. Budeme velmi rádi, když se k nám připojíte.

Za organizačný tým

 

Aleš Gregar

 

Fakulta managementu a ekonomiky 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

E-Mail: gregar@utb.cz

Web: www.fame.utb.cz

Nadcházející networkingová snídaně ČAPPO se uskuteční 4.5. 2023 

Česká asociace psychologů práce a organizace, ve spolupráci s Fakultou Ekonomickou Západočeské univerzity v Plzni a společností SIT Port, Vás zve na další společně setkání, které se uskuteční 4.5.2023 v Plzni.

Termín: 4. 5. 2023  9:00 – 13:00

Místo: Tech Tower Plzeň, Koterovská 2827/152, 326 00 Plzeň 2-Slovany

Bližší informace a program ke stažení ZDE.

Registrace uzavřena z důvodu naplnění kapacity.

Vstupné: ZDARMA (kapacita omezena)

 

Networkingová snídaně 28. 3. 2023 s následným odborným programem

Příští networkingová snídaně se uskuteční v Brně na Masarykově Univerzitě 28. 3. 2023.

Bližší informace k programu již brzy….

Přihláška na snídani ZDE.

Vstupné:

členové ČAPPO a studenti 100,- Kč

nečlenové ČAPPO 500,- Kč

Konference 2023

Výroční konference včetně členského shromáždění se uskuteční: jaro 2024

Networkingová snídaně 26. 1. 2023 s následným odborným programem

Milí kolegové, Milé kolegyně, 

opět po Covidové pauze zahájíme rok 2023 naší další  networkingovou snídaní, která se uskuteční dne 26. 1. 2023 s následným odborným programem:

9:15 – 10:00  

Netwokingová snídaně

10:00 – 10:15

 Úvodní slovo od prof. MUDr. Romana Havlíka, Ph. (ředitel FNOL) a Mgr. Vladimíry Odehnalové (Vedoucí oddělení profesního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů FNOL)

10:15 – 11:30

PhDr. František Bělohlávek: „Vedení různých typů lidí“

 – přehled typologií používaných v psychologii řízení

– různé typy lidí na pracovišti, jak s nimi efektivně komunikovat, jak je motivovat, a jak je rozvíjet

11:30 – 11:35

Přestávka

11:35 – 12:30

Mgr. et Mgr. Michaela Gehrová, Vrchní sestra Oddělení urgentního příjmu FNOL: „Systém psychosociální intervenční služby ve FNOL

12:30 – 12:35

Zakončení

od 12:45 Dobrovolná prohlídka vybraných zdravotnických pracovišť jak je neznáte (cca 45 min)

Vstupné:

členové ČAPPO a studenti 100,- Kč

nečlenové ČAPPO 500,- Kč

Příhlášky:

na formuláři ZDE

Lokace: 

Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6, budova 2. Interní kliniky gastroenterologické a geriatrické, seminární místnost v přízemí vpravo

Těšíme se na Vás, Tým ČAPPO

Konference 2022

"NOVÉ VÝZVY PSYCHOLOGIE PRÁCE A HR"

Výroční konference včetně členského shromáždění se uskuteční: 9. 11. 2022

Předběžný program konference 2022

9:30 – 10:00      Registrace a networking    

10:00 10:15      Zahájení  předsedkyní asociace Mgr. Šárkou Dobiášovou 

10:15 – 11:00    Změny chování v pracovních vztazích v před covidem a po covidové době – Vladimír Josef Dvořák

Anotace: Sdílení zkušeností z poradenské praxe ve firemním prostředí na základě dat nasbíraných v rozvojových programech Vektoring v letech 2017-2022. Dotazování probíhalo na podkladě modelu zdravosti chování autorské trojice Dvořák/Korbel/Kisela, který uvádí do souvislosti zaměření na podávaný výkon se zaměřením na budování mezilidských vztahů a podle různé míry tohoto zaměření definuje charakteristické množiny chování v pracovních vztazích. Výsledky vykazují ve sledovaném období zajímavý zlom a zjevně rozdílné trendy před a po covidu, které bude možné osvětlit na praktických příkladech z reálných změnových projektů.

11:00 – 12:00    Experience the Future of Hybrid Work & Learning: Immersive tech to envision         your future business  – Thomas De Bruyne (in English, Interactive individual virtual reality experience after the session will be delivered by Thomas De Bruyne) Tlumočení nebude zajišťováno. 

Anotace: The past 2 years, technology has boomed with opportunities to work and learn in a more hybrid way. With so many emerging possibilities, it’s not always easy to navigate your organization into this promising future. This is why Deloitte created the Xperience Lab, where business leaders can immerse themselves in the emerging futures of their industry and gain a better understanding of what’s possible. Thomas De Bruyne, Xperience Lab Lead at Deloitte, will share about his journey into the future and how he encourages business to start taking the first steps.

12:00 – 12:45    Přestávka na oběd – Vynikající oběd od šéfkuchaře Vienna House Diplomat Prague. 

12:45 – 13:30    Pandemie jako rozvojová příležitost – Daniela Pauknerová

Anotace: V rámci přednášky se zaměříme na specifika vnímání a prožívání pandemie a dalších krizových situací, jejich dopady a prevenci. Budeme věnovat pozornost přístupům a praktikám, které podporují jejich zvládání a aktivují jejich rozvojový potenciál. Vycházet přitom budeme nejen z výsledků výzkumných studií, ale i praktických zkušeností získaných prostřednictvím osobního životního příběhu.  

13:30 – 14:15    Týmy týmů: efektivní mezi týmová spolupráce v novém světě práce – Eva Höschlová

Anotace: Moderní organizace jsou v dnešním světě práce týmy týmů. Efektivní propojení různých oddělení je klíčovou výhodou umožňující organizaci rychle a pružně reagovat na nově přicházející výzvy. Jak je možné takovou schopnost zlepšovat? Jak mohou organizace přesněji určit, kdo jsou ve firmě klíčoví propojovatelé a kdo lidé s jedinečným know-how? A jak jim pomoci se ještě lépe propojit? Jak se firmy mohou v oblasti spolupráce lépe připravit na další výzvy, možná ještě obtížnější, než byla pandemie? Na všechny tyto otázky a mnohé další odpoví přednáška PhDr. Evy Höschlové

14:15 – 15:00    Legislativní rámec psychologie v ČR – hrozby a výzvy – Michal Walter

15:00 – 15:15    Přestávka

15:15 – 16:30    Členské shromáždění  České asociace psychologů práce a organizace (pouze pro členy)

Řečníci 2022

Registrace konference 2022

Registrace na konferenci probíhá prostřednictvím registračního formuláře ZDE. Kapacita míst je omezena a registrace tedy musí být uhrazena do dvou pracovních dní na účet asociace 1923821389/0800. V opačném případě bude místo uvolněno dalším zájemcům.

Registrační poplatek:

Člen  ČAPPO – 1500,- Kč

Nečlen ČAPPO – 2000,- Kč

V ceně registračního poplatku je zahrnuto celodenní vstupné na konferenci 2022, networkingová přestávka, vynikající oběd.