Psychologická metodologie a psychodiagnostika

Psychodiagnostika

Upozorňujeme všechny zájemce o psychodiagnostiku, že ve dnech 23. a 24. dubna 2020 opět proběhne konference Psychologická diagnostika Brno. Vřele doporučujeme se zaregistrovat, jedná se o výjimečnou odbornou konfrenci v rámci celé České republiky.

Více informací najdete zde. 

Poslední 12. číslo časopisu Testfórum (2019) si můžete přečíst zde.

Vřele doporučujeme k přečtení.

Česká asociace psychologů práce a organizace (ČAPPO) a její členové se podílejí na vývoji metodologických nástrojů především vzhledem k požadavku zkvalitnění výběru zaměstnanců a posuzování psychické způsobilosti k jednotlivým profesím za použití standardizovaných psychodiagnostických metod. Tyto metodiky jsou odborným podkladem pro praktickou činnost psychologů a stanovují požadavky na bezpečný výkon profese z hlediska osobnostních a výkonových předpokladů.

V souladu s etickým kodexem podporujeme a důrazně doporučujeme používání pouze takových psychodiagnostických nástrojů, jejichž kvalita byla vědecky prokázána a ověřena.

Podporujeme projekt recenze psychodiagnostických nástrojů, který realizuje FSS MU Brno. Více informací najdete na webových stránkách Testfórum www.testforum.cz, kde je také umístěna nabídka recenzí psychodiagnostických metod.

Pokud máte profil na sociální síti Facebook, zveme vás do diskusní skupiny Psychologické testování    

Nekompromisně budeme i nadále vystupovat proti používání vědecky neověřených a eticky pochybných metod, které nejsou bezpečné především pro klienty. Užitečné informace o psychodiagnostických metodách jsou v části webu „Ke stažení“

Především upozorňujeme na český překlad Modelu recenze testů podle EFPA.