Zkušební stránka

Zde Vložte Text Nadpisu

Psychologie práce a organizace je aplikovanou psychologickou disciplinou, která zkoumá fungování lidské psychiky v pracovním prostředí a zaměřuje se na praktická řešení především v těchto oblastech:

 • psychická regulace pracovní činnosti, 
 • práce a její vliv na psychiku, 
 • pracovní podmínky a pracovní výsledky, 
 • optimalizace pracovního prostředí, 
 • produktivita, racionalizace a bezpečnost práce, 
 • adaptace zaměstnanců, 
 • efektivní týmová spolupráce, 
 • pracovní postupy a jejich efektivita, 
 • prevence a zvládání stresu v pracovním prostředí,
 • mezilidské vztahy na pracovištích, 
 • vedení a řízení lidí – manažerské znalosti a dovednosti, 
 • sociální a vzdělávací rozvoj zaměstnanců, 
 • vztah člověka k práci, pracovní motivace a postoje, 
 • nábor, výběr, rozmisťování a rozvoj pracovníků, 
 • pracovní spokojenost, 
 • poradenství v oblasti sociálně psychologické, 
 • analýza nároků jednotlivých profesí na psychiku – profesiografie,  
 • výzkum a vývoj v oblasti interakce člověka a pracovního prostředí.

Součástí psychologie práce a organizace jsou inženýrská psychologie, personální psychologie, psychologie organizace a řízení, psychologie pracovní přípravy, ekonomická psychologie, psychologie dopravy a další aplikované psychologické discipliny, které zkoumají činnost člověka v konkrétním pracovním prostředí.