PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

Zde Vložte Text Nadpisu

Psycholog práce a organizace. Působí jako odborný asistent na Katedře psychologie FF UP a v soukromé poradenské praxi. Autor řady odborných článků, kapitol v knihách a monografií. Konzultant pro oblast psychologie práce v soukromých i příspěvkových organizacích. Hlavní obory činností:

  • Diagnostika a rozvoj firemní kultury (mezinárodně certifikovaný samostatný konzultant).
  • Poradenství pro procesy náboru a výběru zaměstnanců. 
  • Poradenství pro psychodiagnostické metody určené k výběru a rozvoji zaměstnanců. 
  • Realizace výběru zaměstnanců (komplexní posouzení osobnostních předpokladů).
  • Realizace Development center. 
  • Realizace Assessment center.
  • Průzkumy spokojenosti.
  • Lektor kurzů pro psychology, HR manažery a HR specialisty

Kontakt:
1. Katedra psychologie FF UP v Olomouci
Křížkovského 10
771 80 Olomouc
E-mail: martin.seitl@upol.cz
Tel : 585 633 510
Web: http://psych.upol.cz/

2. Institut psychologických služeb, s.r.o.
Šlechtitelů 21
783 71 Olomouc
E-mail.: martin.seitl@institutps.cz
Tel.: 608 856 239
Web: www.institutps.cz