PhDr. JITKA ŠEBOVÁ ŠAFAŘÍKOVÁ

Jitka Šafaříková

Obor činnosti:

  • v rámci personální psychologie – posuzování pracovně psychické
    způsobilosti na konktrétní pracovní pozice, výběrová řízení
  • v rámci dopravní psychologie – realizace posudků pracovně psychické způsobilosti k z. 411/ 05 §87a3 – dopravní psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy ČR
  • v rámci forenzní psychologie – realizace posudků osobnostní způsobilosti k držení a nošení zbraně
  • přednášková a lektorská činnost aplikované psychologie práce a organizace, psychohygieny, obecné psychologie na PF JČU v Českých Budějovicích, pro soukromé společnosti, fyzické osoby
  • psychologické poradenství – při volbě povolání, udržení a hledání pracovní pozice, v rizikových situacích člověka

Organizace: PF JČU, České Budějovice, Dukelská 9 , Katedra pedagogika a psychologie
tel. 387 773 364

Kontaktní adresa: OSVČ – PSYCHO, Vítkovecká 809/3, 391 01 Sezimovo ústí I.
tel. 603 789 984

Email: jitka.sebova@volny.czjsebova@pf.jcu.cz