Nové přijímací řízení do doktorského studijního programu psychologie práce, organizace a dopravy na katedře psychologie FF UP Olomouc

Nové přijímací řízení do doktorského studijního programu psychologie práce, organizace a dopravy na katedře psychologie FF UP v Olomouci 

Informace o doktorském programu naleznete na webových stránkách https://phdpsych.upol.cz/jsem-odbornik-z-praxe/psychologie-prace-a-organizace/.
 
Informace jsou rozdělené podle specializace a) psychologie práce a organizace, b) dopravní psychologie.
 
Čtyřleté studium je možné absolvovat prezenční i kombinovanou formou. Přihlášky se podávají nejpozději do 30.4.2021.