PhDr. Ludvík Jaroš, CSc.

Jaroš Ludvík

Obor činnosti: Poradenské služby – zavádění systémů CRM a standardů prozákaznického chování, strategie transformace firmy, řízení lidských zdrojů, organizace a realizace výběrového řízení personálu, zpracování subsystémů výběru, přijímání, adaptace, motivace, vzdělávání (rozvoje) a hodnocení personálu, koncipování vnitřní a vnější komunikační politiky firmy;
Školení a trénink – manažerské dovednosti, obchodní dovednosti a psychologie obchodního jednání, komunikační dovednosti, time management, stress management, formování a vedení týmů;
Koučování podnikatelů, manažerů, obchodních zástupců a specialistů – individuální i skupinové;
Psychologický servis – individuální a skupinové poradenství, psychodiagnostika, analýza pracovních týmů a týmové atmosféry, organizace a realizace Assessment (Development) Centre, formování firemní (organizační) kultury. 

Organizace: Samostatný psycholog & konsultant

Kontaktní adresa: Svat. Čecha 1066, 250 88, Čelákovice

Telefon: 326 991 820, 603 926 656

E-mail: jaros.ludvik@seznam.cz