Dotazník Komise pro psychodiagnostiku při Evropské federaci psychologických asociací, EFPA (EFPA Board of Assessment)

Dotazník EFPA a ČMPS

 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
po několika letech chceme zopakovat průzkum názorů a postojů českých psychologů k testové diagnostice. Prosíme Vás o vyplnění anonymního dotazníku na následující adrese a o rozšiřování tohoto dotazníku mezi Vaše kolegyně a kolegy.
 
 
S díky a přáním pevného zdraví
 
Hynek Cígler a Tomáš Urbánek