PHDR. MGR. ŠTEFAN MEDZIHORSKÝ

Certifikovaný Europsycholog a mentor EUROPSY

Obor činnosti:

  • Psychologie aplikovaná na oblast organizace a řízení, personálního managementu, na business (obchod, prodej, psychologii obchodního jednání)
  • Komunikační kompetence (prezentace, rétorika, asertivita).
  • Školení, trénink a koučink pro manažery, personalisty a podnikatele.
  • Pohovory (vstupní, behaviorální, hodnotící, výstupní), Outplacement.
  • Psychologické poradenství, antistress, Personální audit, Assessment & Development Center, psychodiagnostika
  • Vysokoškolská výuka v denním i kombinovaném studiu

Organizace:

1. Podnikatelský institut PYRAMIDA, s.r.o.

Kontaktní adresa: Karlštejnská 30, Praha 5

Telefon: 251 611 455, 739 571 753

E-mail: medzihorsky@pyramidasro.cz

Web: www.pyramidasro.cz

 

2. Vysoká škola aplikované psychologie

Kontaktní adresa: Karlštejnská 30, Praha 5

Telefon: 734 659 112; 603 478 364

E –mail: rek@vsaps.cz

Web: www.vsaps.cz