•  

Obor činnosti: OSVČ – Psychologické poradenství a diagnostika

Dopravní psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy ČR

k prováděním dopravněpsychologických vyšetření řidičů (profesionálních,

po zákazu řízení a po vybodování  (12 trestných bodů) a strojvůdců.

Akreditace Ministerstva dopravy ČR č. j.: 126/2012 – 160 – OST/2 ze dne 30.5. 2012

Lektor Rehabilitace řidičů (certifikát CDV Brno) - 2015

Certifikovaný Europsycholog a mentor EuroPsy -  2013

Péče o duševní zdraví – prevence a zvládání psychické zátěže, work – life balance

Interaktivní profesní výcviky:

teamworking a teambuilding, manažerské vzdělávání, krizové intervence, soft skills : komunikace, delegování, vyjednávání, time management, mediace konfliktů

Implementace programů CISM (Critical Incident Stress Management), TRM (Team Resource Management)
 

Předseda ČAPPO 2014 - 2017, předseda Unie psychologických asociací  ČR  od roku 2017 (www.upacr.cz)

Telefon: +420 603 546 594

E-mail: michal.walter/zavináč/centrum.cz

Weby: www.dopravnipsychologie.net, www.rehabilitaceridicu.cz