Obor činnosti: psychologie práce a organizace, dopravní psychologie
diagnostika psychické způsobilosti k výkonu profese ( např. řidič, strojvedoucí, operátor, záchranář, strážný apod.)
management projektů vzdělávání, řízení HR, vnitrofiremní komunikace
personální, komunikační, vzdělávací audit

Dopravní psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy ČR k provádění dopravněpsychologických vyšetření podle silničního zákona 

Organizace:
OSVČ – živnostenské oprávnění

Kontaktní adresa: Ovčí hájek 2, Praha 5, 158 00

Telefon: +420 731 104 906 

E-mail: michalpeprnik@seznam.cz