1. v rámci personální psychologie – posuzování pracovně psychické
způsobilosti na konktrétní pracovní pozice, výběrová řízení

2. v rámci dopravní psychologie - realizace posudků pracovně
psychické způsobilosti k z. 411/ 05 §87a3 – dopravní psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy ČR

3. v rámci forenzní psychologie – realizace posudků osobnostní
způsobilosti k držení a nošení zbraně

4. přednášková a lektorská činnost aplikované psychologie práce a
organizace, psychohygieny, obecné psychologie na PF JČU v Českých Budějovicích, pro
soukromé společnosti, fyzické osoby

4. psychologické poradenství – při volbě povolání, udržení a hledání
pracovní pozice, v rizikových situacích člověka

Organizace: PF JČU, České Budějovice, Dukelská 9 , Katedra pedagogika a psychologie
tel. 387 773 364

Kontaktní adresa: OSVČ – PSYCHO, Vítkovecká 809/3, 391 01 Sezimovo ústí I.
tel. 603 789 984

Email: jitka.sebova@volny.cz, jsebova@pf.jcu.cz