Organizace: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, fakulta ekonomická

Obor činnosti:

Vzdělávací- výuka psychologie práce a organizace (včetně dopravní psychologie), školení a tréning manažerských a obchodních dovedností, lektorka rehabilitačních programů pro řidiče s problémovou řidičskou praxí.

Poradenská- individuální a skupinové poradenství, psychodiagnostika, personální  audit, Assessment Centre, Development Centre, výběrová řízení na pracovní pozice.

Posudková- psychologické vyšetření psychické pracovní způsobilosti nositelů zbraní, řidičů nad 7,5 tuny, strojvůdců, operátorů, záchranářských profesí, policistů, vojáků a jiných náročných profesí.  Soudní znalkyně školství a kultura odvětví psychologie (posudky z oblasti forenzní a dopravní psychologie).

Kontaktní adresa:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, fakulta ekonomická, Studentská 13, katedra práva, č.dv.211

Telefon: 38 777 2573, mobil 737 883 617

E-mail: nichtbur@jcu.cz, danani@centrum.cz