Konference Psychologická diagnostika Brno byla z důvodu epidemie koronaviru posunuta na jiný termín. Jakmile jej budem vědět, vložíme ho sem. Zatím nelze odhadnout, zda to bude na podzim 2020 nebo až v roce 2021. 

Více informací najdete zde: https://psychodiagnostika.fss.muni.cz/?fbclid=IwAR0EWs75HMkaUGvIbcAXL3wyRtFZene_Lg6TkSa-Yx-uIkB16rLatTWqJt0

 

 

 

Právě vyšlo 12. číslo časopisu Testfórum (2019), můžete si jej přečíst zde: 

https://testforum.cz/?fbclid=IwAR1MQ8Xv6QwE-oHPREXpneYLgzB20hjL3K5728tctJixXI_pvBlsZifAw_E

Vřele doporučujeme k přečtení.

Problematice psychodiagnostiky byl věnován odborný seminář ČAPPO, který proběhl ve čtvrtek 11.2. 2016 v Praze.

Na semináři mj. vystoupili odborníci z Katedry psychologie FSS MU Brno a Katedry psychologie FF UP Olomouc. Informace o programu najdete v části webu Aktuality.  

Česká asociace psychologů práce a organizace (ČAPPO) a její členové se podílejí na vývoji metodologických nástrojů především vzhledem k požadavku zkvalitnění výběru zaměstnanců a posuzování psychické způsobilosti k jednotlivým profesím za použití standardizovaných psychodiagnostických metod. Tyto metodiky jsou odborným podkladem pro praktickou činnost psychologů a stanovují požadavky na bezpečný výkon profese z hlediska osobnostních a výkonových předpokladů.

V souladu s etickým kodexem podporujeme a důrazně doporučujeme používání pouze takových psychodiagnostických nástrojů, jejichž kvalita byla vědecky prokázána a ověřena. Stanovisko k on-line testování bylo prezentováno na odborné konferenci 23.10. 2014.  Prezentace jsou ke stažení na tomto webu: Aktuality - Odborná konference 2014.   

Podporujeme projekt recenze psychodiagnostických nástrojů, který realizuje FSS MU Brno. Více informací najdete na webových stránkách Testfórum www.testforum.cz, kde je také umístěna nabídka recenzí psychodiagnostických metod.

Pokud máte profil na sociální síti Facebook, zveme vás do diskusní skupiny Psychologické testování    

Nekompromisně budeme i nadále vystupovat proti používání vědecky neověřených a eticky pochybných metod, které nejsou bezpečné především pro klienty. Užitečné informace o psychodiagnostických metodách jsou v části webu "Ke stažení"

Především upozorňujeme na český překlad Modelu recenze testů podle EFPA.