PhDr. ANTONÍN MITÁČEK

Antonín Mitáček

Obor činnosti: Psychodiagnostika – výběrová řízení do profesí, náročných na psychickou a pracovní způsobilost, zjišťování individuálních schopností, osobnostních rysů a vlastností dle požadavků klienta, posuzování psychické způsobilosti – pro výkon služby u obecní policie či bezpečnostních agentur, řidičů amatérů, vyžaduje-li to praktický lékař a žadatelů o držení a nošení střelných zbraní
Psychologické poradenství – individuální psychologická péče o klienty, pomoc klientům v krizových životních situacích, při výběru střední školy
Přednášková činnost – témata z psychologie práce a organizace, sociální a forenzní

Organizace: samostatný psycholog a konzultant

Kontaktní adresa: Křivenická 413, 181 00 Praha 8

Telefon: 606 886 910

E-mail: amitacek@seznam.cz