Odkazy na jiné profesní organizace a instituce v České republice

Českomoravská psychologická společnost: Českomoravská psychologická společnost (ČMPS)

Unie psychologických asociací ČR (UPA ČR): www.upacr.cz 

Europsycholog v ČR: EuroPsy.cz

Časopis pro psychologickou diagnostiku: www.testforum.cz

Asociace dopravních psychologů ČR: Asociace dopravních psychologů ČR

Vysoká škola aplikované psychologie: Vysoká škola aplikované psychologie Terezín 

Institut psychologických služeb Olomouc: http://www.institutps.cz/ 

 

Odkazy na jiné profesní organizace v zahraničí

European Federation of Psychologists´Associations (EFPA) www.efpa.eu

European Association of Work and Organizational Psychologists (EAWOP)

International Union of Psychological Science (IUPsyS)

International Association of Applied Psychology (IAAP)

Society for Industrial ond Organizational Psychology Inc. (SIOP) http://www.siop.org/

Britská psychologická společnost: http://www.bps.org.uk/

Americká psychologická společnost: www.apa.org

Mezinárodní komise pro testy: http://www.intestcom.org/