Konference ČAPPO 2020

Konference ČAPPO 2020

Psychologie práce v současném světě

ČESKÁ ASOCIACE PSYCHOLOGŮ PRÁCE A ORGANIZACE

si Vás dovoluje pozvat na konferenci

„PSYCHOLOGIE PRÁCE V SOUČASNÉM SVĚTĚ“

která se uskuteční ve čtvrtek 5. března 2020 od 10.00 do 16.00 hodin v prostorách Akademie věd ČR, Národní třída 3, Praha 1, sál č. 205.

Program konference

9.30                                   Prezence

10.00 – 10.15                    Zahájení konference předsedkyní Šárkou Dobiášovou

10.15 – 10. 45                   Řízení a rozvoj talentů v podmínkách velké korporace

                                              Tomáš Zámečník, Metrostav

10.45 – 11.30                    Leadership through fairness&happiness

                                              Monika Hilm,  Vienna House

11.30 – 12.00                    ISK-Inventář sociálních kompetencí v personální praxi

                                              Václav Havlůj,  Hogrefe

12.00 – 12. 30                   „Alternativci“ na psychologickém trhu (včetně metod)

                                               Michal Walter

12.30 – 13.00                  Polední pauza, zajištěno občerstvení

13.00 – 13.30                    Věrnost hodnotám v práci psychologa a v psychologii práce

                                                PhDr. Bohumila Baštecká, ETF UK

13.30 – 14.00                    Firemní vzdělávání v realitě

                                                Dana Demjanovičová, Stock Božkov Plzeň

14.00 – 14.30                    Pracovní týmy v době transformací pro digitální dobu

                                                Eva Höschlová – QED Group

14.30 – 15.00                   Právní úprava psychologické profese – vývoj,

                                            aktuální stav, vize

                                               Michaela Borovanská, FF UK

15.00 – 15.30                   Předpoklady pro asertivní jednání

                                             Štefan Medzihorský, VŠAPs

Přihlásit se můžete na webových stránkách ČAPPO www.psychologieprace.cz nebo prostřednictvím tohoto odkazu Přihláška konference ČAPPO 2020.

Poplatek za konferenci je 600,- Kč, členové ČAPPO 400,- Kč, důchodci, studenti 250,-Kč. Platbu prosíme provést na účet 1923821389/0800, do poznámky pro příjemce prosím uveďte: Konference 2020 a Vaše jméno. Účastníci získají kreditní body za rok 2020. Po ukončení odborné části bude následovat členské shromáždění s volbami do kontrolní komise ČAPPO.

Mgr. Šárka Dobiášová, předsedkyně a PhDr. Naďa Štullerová, tajemnice (+420 602 233 515)

děkujeme našim partnerům