Aktualizace:

Úřad na ochranu osobních údajů  vydal nová vodítka pro posuzování problematiky GDPR, které si můžete přečíst zde: 

https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás upozornit na velmi závažnou tématiku GPDR (General Data Protection Regulation), která se týká ochrany osobních údajů.

Platnost směrnice je od 25.5. 2018, více informací najdete zde: https://www.uoou.cz/obecne-narizeni-eu-gdpr/ds-3938/p1=3938

Podrobnější vysvětlení v infografice najdete zde: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/infographic/2017/index_cs.htm 

Jménem ČAPPO doporučujeme velmi podrobné prostudování této problematiky.

Pokuty za porušení směrnice budou poměrně vysoké. 

 

Asociace psychologů práce (ČAPPO) aktivně podporuje složitý a dlouhodobý legislativní proces, vedoucí ke vzniku Psychologické komory ČR a zároveň schválení Zákona o psychologických službách. 

Po neúspěšných pokusech o získání podpory ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí došlo ke změně strategie. Další konzultace budou směrovány k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde doufáme ve větší podporu a intenzivnější naslouchání potřebám psychologů.

Zároveň byla na jednání předsednictva UPA ČR dne 26.11. 2015 vytvořena Legislativní komise UPA ČR, jejichž hlavním úkolem bude prosazovat záměr Zákona o Psychologické komoře ČR a Zákona o psychologických službách.     

Členy komise jsou: Mgr. Michaela Borovanská (Ředitelství Celní správy ČR), PhDr. Daniel Heller (ČMPS),  PhDr. Michal Walter (ČAPPO), PhDr. Lenka Šrámková, Ph.D. (Policejní prezidium ČR), komise byla dále doplněna o zástupkyně studentů Barboru Houbovou (studentku psychologie a práv - MU Brno) a Denisu Mouchovou (studentku psychologie a práv - UK Praha).  

Uvítáme zapálené zájemce o tuto problematiku, kteří disponují znalostmi legislativních procesů a mají potřebné kontakty. Nominace mohou provést  jednotlivé členské asociace sdružené v UPA ČR. Práce v komisi je dobrovolná a bezplatná. 

Budeme usilovat i o spolupráci s Asociací klinických psychologů, neboť je nezbytně nutné, aby se psychologové sjednotili a postupovali společně.

Dalším krokem bude on-line dotazník, jehož cílem bude zmapovat názory psychologů na stav psychologie v České republice. Do průzkumu se mohou zapojit i studenti psychologie.

Výsledky dotazníkového on-line průzkumu budou publikovány počátkem roku 2018.